VII. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Türklerin Dünyası Enstitüsü

Afiş
Başvuru ve Yazım Kuralları

Bildiri özeti 200-250 kelime arasında olmalı ve en az 3 anahtar kelime içermelidir. İngilizce Özet zorunludur.Başlık; 11 punto Times New Roman ve Kalın olarak ortalı yazılmalıdır. İngilizce başlık Türkçe başlığın altında yer almalıdır.Metin; 11 punto Times New Roman ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragraf girintisi 1 olmalıdır. Aralık önce 0 sonra 6 nk olarak olacaktır. Satır aralığı Kat 1,1 olmalıdır.Sayfa Yapısı üst 3,5, alt 2,5, sağ 2,5 sol 2,5 olmalıdır. Kağıt boyutu Genişlik 16, uzunluk 24 olarak ayarlanmalıdır.

Önemli Tarihler

Sempozyum Başvuru Tarihi01.02.2023 - 20.05.2023 Katılım Payı Son Ödeme Tarihi22.05.2023 Sempozyum Tarihi02.06.2023 - 04.06.2023Tam Metin Son gönderim Tarihi16.07.2023Tam Metin Yayın Tarihi21.08.2023

Konular

Sempozyum, sosyal ve beşeri bilimlerin tüm alanlarına açıktır.

Kayıt ve Ödeme

Sempozyum Çevrimiçi ve Yüzyüze olarak düzenlenecektir.Çevrimiçi katılım katkı payı 750 TL'dir.Bildirideki isimler aynı olmak koşuluyla ikinci bildiri 350 TL'dir.Yüzyüze katılım katkı payı 100 Euro'dur.Yüzyüze katılımlarda, ulaşım, konaklama ve her türlü gider katılımcıya aittir. Sempozyum Katkı Payları aşağıdaki hesaba yatırılacaktır.Tuğba MüderrisoğluGaranti BankasıIBAN: TR54 0006 2001 3250 0006 6758 42

Kurullar

Sempozyum Başkanı
 • Prof. Dr. Necati DEMİR

 • Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

 • Türklerin Dünyası Enstitüsü Başkanı


Düzenleme Kurulu Başkanı
 • Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim ÜyesiDüzenleme Kurulu
 • Prof. Dr. Mahmut ÇELİK

 • Doç. Dr. Berker KURT

 • Doç. Dr. Selman ABAK

 • Dr. Öğr. Üyesi Celal Can ÇAKMAKCI

 • Dr. Abdülkadir ERGÜN

 • Dr. Ahmet AYTAÇ

 • Dr. Murat SARIBAŞ

 • Dr. Ramazan ERYILMAZ

 • Dr. Mustafa Latif EMEKGenel Koordinatör
 • Dr. Celal Can ÇAKMAKCI

 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim ÜyesiBilim KuruluProf. Dr. Adem ÖGER *Nevşehir Hacı Bektaş ÜniversitesiProf. Dr. Alla Levitskaia Komrat *Devlet Üniversitesi Ekonomi BölümüProf. Dr. Bayram DURBİLMEZ*Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Bahar GÜNEŞ *Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiProf. Dr. Bülent AKSOY *Gazi ÜniversitesiProf. Dr. Cavit YEŞİLYURT *Atatürk ÜniversitesiProf. Dr. Diana Nikoglo*Moldova Kültürel Miras Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Enderhan KARAKOÇ *Selçuk ÜniversitesiProf. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ *Cumhuriyet ÜniversitesiProf. Dr. Fatih ÖZEK *Fırat ÜniversitesiProf. Dr. İsmail KIVRIM *Necmettin Erbakan ÜniversitesiProf. Dr. Jale GARİBOVA *Azerbaycan Diller ÜniversitesiProf. Dr. Kemalettin DENİZ *Gazi ÜniversitesiProf. Dr. Konstantin Tavşancı *Komrat Devlet Üniversitesi Ekonomi FakültesiProf. Dr. Kürşat ÖNCÜL *Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiProf. Dr. Mahmut ÇELİK *Gotse Delçev Üniversitesi /Kuzey MakedonyaProf. Dr. Mutlu DEVECİ *Fırat ÜniversitesiProf. Dr. Paki KÜÇÜKER *Sakarya ÜniversitesiProf. Dr. Ramazan GAFARLI *Azerbaycan Milli İlimler AkademisiProf. Dr. Sergey Zaharia Komrat *Devlet Üniversitesi RektörüProf. Dr. Sultan Murat TOPÇU *Erciyes ÜniversitesiProf. Dr. Ufuk KARAKUŞ *Gazi ÜniversitesiProf. Dr. Zeki BOYRAZ *İnönü ÜniversitesiDoç. Dr.  Berker KURT *Akdeniz ÜniversitesiDoç. Dr. Georgi Sult * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç. Dr. Gül Banu DUMAN *Bülent Ecevit ÜniversitesiDoç. Dr. Gülbehrem MOLOTOVA *Suleymenov Şarkiyat Enstitüsü / KazakistanDoç. Dr. Güllü Karanfil * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç. Dr. Irina POKROVSKA *Taras Shevchenko Uluslararası Üniversitesi/UkraynaDoç. Dr. İlhan UÇAR *Sakarya ÜniversitesiDoç. Dr. Liudmila FEDOTOVA *Komrat Devlet Üniversitesi / MoldovaDoç. Dr. Mehmet Ali EROĞLU *Akdeniz ÜniversitesiDoç. Dr. Mehmet Necati CİZRELİOĞLULARI *Kıbrıs İlim ÜniversitesiDoç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ *Giresun ÜniversitesiDoç. Dr. Mevlüt GÜLMEZ *Akdeniz ÜniversitesiDoç. Dr. Oksana SORONİKA *Çuvaş Devlet Üniversitesi / ÇuvaşistanDoç. Dr. Onur BEKİROĞLU *Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDoç. Dr. Onur TAYDAŞ *Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDoç. Dr. Osman Kubilay GÜL *Cumhuriyet ÜniversitesiDoç. Dr. Osman YILDIZ *Kıbrıs İlim Üniversitesi / KKTCDoç. Dr. Qaliba HACİYEVA *Nahcivan Devlet ÜniversitesiDoç. Dr. Remzi AYDIN *Erciyes ÜniversitesiDoç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA *Sakarya ÜniversitesiDoç. Dr. Selman ABLAK *Cumhuriyet ÜniversitesiDoç Dr. Segheyi Zaharia * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç. Dr. Sofya Sulak *M. V. Marunevic Adına Bilim-Araştırma Merkezi DirektörüDoç. Dr. Svetlana İgorevna Cenova *Komrat Devlet Üniversitesi Ekonomi FakültesiDoç. Dr. Tudora Arnaut *Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Türkoloji BölümüDoç. Dr. Tudora ARNAUT *Taras Shevchenko Üniversitesi / UkraynaDoç. Dr. Türker KURT *Gazi ÜniversitesiDoç. Dr. Ümit EKER *Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDoç. Dr. Costati Tavşanji * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Güllü Karanfil *Maria Maruneviç Bilim Merkezi – Komrat Devlet Üniversitesi Gagavuz Filolojisi Ana Bilim DalıDoç.Dr. İvanna Bankova * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Liubov Çimpoeş * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Liudmila Kior * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Liudmila Neikovcena * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Liudmila Todoriç * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Maria Karabet* Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Oksana Curteva * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Serhgey Cara * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Sofia Sulac * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Svetlana Genova * Komrat Devlet ÜniversitesiDr. Ivanna Bankova * Komrat Devlet Üniversitesi Gagavuz Filolojisi Ana Bilim DalıDr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ *Adnan Menderes ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi C. Can ÇAKMAKCI *Bülent Ecevit ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Cengiz KARATAŞ *Yıldırım Bayezıt ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Ergun ACAR *Sinop ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Gürkan Fırat SAYLAN *Giresun ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN *Trakya ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Mustafa TATÇI *Gazi ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Olga PIŞNÖHA *Taras Shevchenko Uluslararası Üniversitesi/UkraynaDr. Öğretim Üyesi Galina Mutaf *Komrat Devlet Üniversitesi Gagavuz Filolojisi Ana Bilim DalıYrd. Doç. Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ *Kıbrıs İlim Üniversitesi / KKTCDr. Dilan KALAYCI *Gazi ÜniversitesiDr. Maria Alexandrovna Karabet *Komrat Devlet Üniversitesi Ekonomi FakültesiDr. Murat SARIBAŞ *Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDr. Petri Paşalı * Komrat Devlet ÜniversitesiDr. Mustafa Latif EMEKÖğretim Üyesi Kyurkchu Vitaliy İvanoviç* Komrat Devlet Üniversitesi Ekonomi FakültesiYazar/Tarihçi Stepan Bulgar

Sempozyum Programı

Sempozyum Programı (Güncelleme:02.06.2023)

Sempozyum programını indirmek için tıklayınız!