VI. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Türklerin Dünyası Enstitüsü

Afiş
Kurullar

Sempozyum Başkanı

 • Prof. Dr. Necati DEMİR
 • Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Türklerin Dünyası Enstitüsü Başkanı

Onur Kurulu

Prof. Dr. Zakhariya Sergey KONSTANTİNOVİCH

Genel Koordinatör

 • Dr. Celal Can ÇAKMAKCI
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi

Düzenleme Kurulu Başkanı

 • Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

Düzenleme Kurulu

 •  
 • Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK
 • Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Bahar GÜNEŞ
  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Mehmet Şükrü GÜZEL
 • İsviçre Barış ve Uzlaşma Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı
 • Doç. Dr. Güllü KARANFİL
 • Komrat Devlet Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mehmet Ali EROĞLU
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Berker KURT
 • Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Celal Can ÇAKMAKCI
  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi

Danışma Kurulu

Prof.Dr. Alla Levitcaia

Doç Dr. Segheyi Zaharia

Doç. Dr. Georgi Sult

Dr. Petri Paşalı

Doç. Dr. Güllü Karanfil

Doç.Dr. Sofia Sulac

Doç.Dr. İvanna Bankova

Doç.Dr. Liubov Çimpoeş

Doç.Dr. Costati Tavşanji

Doç.Dr. Serhgey Cara

Doç.Dr. Svetlana Genova

Doç.Dr. Oksana Curteva

Doç.Dr. Liudmila Kior

Doç.Dr. Liudmila Neikovcena

Doç.Dr. Liudmila Todoriç

Doç.Dr. Maria Karabet

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Adem ÖGER *Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

Prof. Dr. Alla Levitskaia Komrat *Devlet Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Prof. Dr. Bayram DURBİLMEZ*Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bahar GÜNEŞ *Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent AKSOY *Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Cavit YEŞİLYURT *Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Diana Nikoglo*Moldova Kültürel Miras Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ *Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih ÖZEK *Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail KIVRIM *Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Jale GARİBOVA *Azerbaycan Diller Üniversitesi

Prof. Dr. Kemalettin DENİZ *Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Konstantin Tavşancı *Komrat Devlet Üniversitesi Ekonomi Fakültesi

Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut ÇELİK *Gotse Delçev Üniversitesi /Kuzey Makedonya

Prof. Dr. Mutlu DEVECİ *Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Paki KÜÇÜKER *Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI *Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Prof. Dr. Sergey Zaharia Komrat *Devlet Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sultan Murat TOPÇU *Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Ufuk KARAKUŞ *Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki BOYRAZ *İnönü Üniversitesi

Doç Dr. Segheyi Zaharia * Komrat Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ *Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Esra Nur TİRYAKİ *Mustafa Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Georgi Sult * Komrat Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Gül Banu DUMAN *Bülent Ecevit Üniversitesi

Doç. Dr. Gülbehrem MOLOTOVA *Suleymenov Şarkiyat Enstitüsü / Kazakistan

Doç. Dr. Güllü Karanfil * Komrat Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Irina POKROVSKA *Taras Shevchenko Uluslararası Üniversitesi/Ukrayna

Doç. Dr. İlhan UÇAR *Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Liudmila FEDOTOVA *Komrat Devlet Üniversitesi / Moldova

Doç. Dr. Mehmet Ali EROĞLU *Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Necati CİZRELİOĞLULARI *Kıbrıs İlim Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ *Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. Mevlüt GÜLMEZ *Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Oksana SORONİKA *Çuvaş Devlet Üniversitesi / Çuvaşistan

Doç. Dr. Onur BEKİROĞLU *Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Onur TAYDAŞ *Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL *Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Osman YILDIZ *Kıbrıs İlim Üniversitesi / KKTC

Doç. Dr. Qaliba HACİYEVA *Nahcivan Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Remzi AYDIN *Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA *Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Selman ABLAK *Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Sofya Sulak *M. V. Marunevic Adına Bilim-Araştırma Merkezi Direktörü

Doç. Dr. Svetlana İgorevna Cenova *Komrat Devlet Üniversitesi Ekonomi Fakültesi

Doç. Dr. Tudora Arnaut *Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Türkoloji Bölümü

Doç. Dr. Tudora ARNAUT *Taras Shevchenko Üniversitesi / Ukrayna

Doç. Dr. Türker KURT *Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Ümit EKER *Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç.Dr. Costati Tavşanji * Komrat Devlet Üniversitesi

Doç.Dr. Güllü Karanfil *Maria Maruneviç Bilim Merkezi – Komrat Devlet Üniversitesi Gagavuz Filolojisi Ana Bilim Dalı

Doç.Dr. İvanna Bankova * Komrat Devlet Üniversitesi

Doç.Dr. Liubov Çimpoeş * Komrat Devlet Üniversitesi

Doç.Dr. Liudmila Kior * Komrat Devlet Üniversitesi

Doç.Dr. Liudmila Neikovcena * Komrat Devlet Üniversitesi

Doç.Dr. Liudmila Todoriç * Komrat Devlet Üniversitesi

Doç.Dr. Maria Karabet* Komrat Devlet Üniversitesi

Doç.Dr. Oksana Curteva * Komrat Devlet Üniversitesi

Doç.Dr. Serhgey Cara * Komrat Devlet Üniversitesi

Doç.Dr. Sofia Sulac * Komrat Devlet Üniversitesi

Doç.Dr. Svetlana Genova * Komrat Devlet Üniversitesi

Dr. Ivanna Bankova * Komrat Devlet Üniversitesi Gagavuz Filolojisi Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ *Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Akın KONAK *Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Berker KURT *Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi C. Can ÇAKMAKCI *Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KARATAŞ *Yıldırım Bayezıt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ergun ACAR *Sinop Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Fırat SAYLAN *Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet YILMAZ *Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İclal GÖKKUŞ *Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN *Trakya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TATÇI *Gazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Olga PIŞNÖHA *Taras Shevchenko Uluslararası Üniversitesi/Ukrayna

Dr. Öğretim Üyesi Galina Mutaf *Komrat Devlet Üniversitesi Gagavuz Filolojisi Ana Bilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ *Kıbrıs İlim Üniversitesi / KKTC

Dr. Dilan KALAYCI *Gazi Üniversitesi

Dr. Maria Alexandrovna Karabet *Komrat Devlet Üniversitesi Ekonomi Fakültesi

Dr. Murat KARATAŞ *Abdullah Gül Üniversitesi

Dr. Murat SARIBAŞ *Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Petri Paşalı * Komrat Devlet Üniversitesi

Dr. Pınar ÇAKIR *İstanbul Üniversitesi TÖMER

Öğretim Üyesi Kyurkchu Vitaliy İvanoviç* Komrat Devlet Üniversitesi Ekonomi Fakültesi

Yazar/Tarihçi Stepan Bulgar

 

Sempozyum Programı
Tam Metin Kitabı