VI. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Türklerin Dünyası Enstitüsü

Afiş
Kurullar

Sempozyum Başkanı
 • Prof. Dr. Necati DEMİR

 • Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

 • Türklerin Dünyası Enstitüsü BaşkanıOnur KuruluProf. Dr. Zakhariya Sergey KONSTANTİNOVİCHGenel Koordinatör
 • Dr. Celal Can ÇAKMAKCI

 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim ÜyesiDüzenleme Kurulu Başkanı
 • Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL

 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim ÜyesiDüzenleme Kurulu
 •  

 • Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK

 • Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi

 • Prof. Dr. Bahar GÜNEŞ

  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi

 • Prof. Dr. Mehmet Şükrü GÜZEL

 • İsviçre Barış ve Uzlaşma Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı

 • Doç. Dr. Güllü KARANFİL

 • Komrat Devlet Üniversitesi

 • Doç. Dr. Mehmet Ali EROĞLU

 • Akdeniz Üniversitesi

 • Dr. Öğr. Üyesi Berker KURT

 • Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi

 • Dr. Öğr. Üyesi Celal Can ÇAKMAKCI

  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim ÜyesiDanışma KuruluProf.Dr. Alla LevitcaiaDoç Dr. Segheyi ZahariaDoç. Dr. Georgi SultDr. Petri PaşalıDoç. Dr. Güllü KaranfilDoç.Dr. Sofia SulacDoç.Dr. İvanna BankovaDoç.Dr. Liubov ÇimpoeşDoç.Dr. Costati TavşanjiDoç.Dr. Serhgey CaraDoç.Dr. Svetlana GenovaDoç.Dr. Oksana CurtevaDoç.Dr. Liudmila KiorDoç.Dr. Liudmila NeikovcenaDoç.Dr. Liudmila TodoriçDoç.Dr. Maria KarabetBilim KuruluProf. Dr. Adem ÖGER *Nevşehir Hacı Bektaş ÜniversitesiProf. Dr. Alla Levitskaia Komrat *Devlet Üniversitesi Ekonomi BölümüProf. Dr. Bayram DURBİLMEZ*Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Bahar GÜNEŞ *Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiProf. Dr. Bülent AKSOY *Gazi ÜniversitesiProf. Dr. Cavit YEŞİLYURT *Atatürk ÜniversitesiProf. Dr. Diana Nikoglo*Moldova Kültürel Miras Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Enderhan KARAKOÇ *Selçuk ÜniversitesiProf. Dr. Fatih ÖZEK *Fırat ÜniversitesiProf. Dr. İsmail KIVRIM *Necmettin Erbakan ÜniversitesiProf. Dr. Jale GARİBOVA *Azerbaycan Diller ÜniversitesiProf. Dr. Kemalettin DENİZ *Gazi ÜniversitesiProf. Dr. Konstantin Tavşancı *Komrat Devlet Üniversitesi Ekonomi FakültesiProf. Dr. Kürşat ÖNCÜL *Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiProf. Dr. Mahmut ÇELİK *Gotse Delçev Üniversitesi /Kuzey MakedonyaProf. Dr. Mutlu DEVECİ *Fırat ÜniversitesiProf. Dr. Paki KÜÇÜKER *Sakarya ÜniversitesiProf. Dr. Ramazan GAFARLI *Azerbaycan Milli İlimler AkademisiProf. Dr. Sergey Zaharia Komrat *Devlet Üniversitesi RektörüProf. Dr. Sultan Murat TOPÇU *Erciyes ÜniversitesiProf. Dr. Ufuk KARAKUŞ *Gazi ÜniversitesiProf. Dr. Zeki BOYRAZ *İnönü ÜniversitesiDoç Dr. Segheyi Zaharia * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ *Cumhuriyet ÜniversitesiDoç. Dr. Esra Nur TİRYAKİ *Mustafa Kemal ÜniversitesiDoç. Dr. Georgi Sult * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç. Dr. Gül Banu DUMAN *Bülent Ecevit ÜniversitesiDoç. Dr. Gülbehrem MOLOTOVA *Suleymenov Şarkiyat Enstitüsü / KazakistanDoç. Dr. Güllü Karanfil * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç. Dr. Irina POKROVSKA *Taras Shevchenko Uluslararası Üniversitesi/UkraynaDoç. Dr. İlhan UÇAR *Sakarya ÜniversitesiDoç. Dr. Liudmila FEDOTOVA *Komrat Devlet Üniversitesi / MoldovaDoç. Dr. Mehmet Ali EROĞLU *Akdeniz ÜniversitesiDoç. Dr. Mehmet Necati CİZRELİOĞLULARI *Kıbrıs İlim ÜniversitesiDoç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ *Giresun ÜniversitesiDoç. Dr. Mevlüt GÜLMEZ *Akdeniz ÜniversitesiDoç. Dr. Oksana SORONİKA *Çuvaş Devlet Üniversitesi / ÇuvaşistanDoç. Dr. Onur BEKİROĞLU *Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDoç. Dr. Onur TAYDAŞ *Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDoç. Dr. Osman Kubilay GÜL *Cumhuriyet ÜniversitesiDoç. Dr. Osman YILDIZ *Kıbrıs İlim Üniversitesi / KKTCDoç. Dr. Qaliba HACİYEVA *Nahcivan Devlet ÜniversitesiDoç. Dr. Remzi AYDIN *Erciyes ÜniversitesiDoç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA *Sakarya ÜniversitesiDoç. Dr. Selman ABLAK *Cumhuriyet ÜniversitesiDoç. Dr. Sofya Sulak *M. V. Marunevic Adına Bilim-Araştırma Merkezi DirektörüDoç. Dr. Svetlana İgorevna Cenova *Komrat Devlet Üniversitesi Ekonomi FakültesiDoç. Dr. Tudora Arnaut *Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Türkoloji BölümüDoç. Dr. Tudora ARNAUT *Taras Shevchenko Üniversitesi / UkraynaDoç. Dr. Türker KURT *Gazi ÜniversitesiDoç. Dr. Ümit EKER *Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDoç.Dr. Costati Tavşanji * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Güllü Karanfil *Maria Maruneviç Bilim Merkezi – Komrat Devlet Üniversitesi Gagavuz Filolojisi Ana Bilim DalıDoç.Dr. İvanna Bankova * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Liubov Çimpoeş * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Liudmila Kior * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Liudmila Neikovcena * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Liudmila Todoriç * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Maria Karabet* Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Oksana Curteva * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Serhgey Cara * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Sofia Sulac * Komrat Devlet ÜniversitesiDoç.Dr. Svetlana Genova * Komrat Devlet ÜniversitesiDr. Ivanna Bankova * Komrat Devlet Üniversitesi Gagavuz Filolojisi Ana Bilim DalıDr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ *Adnan Menderes ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Akın KONAK *Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Berker KURT *Akdeniz ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi C. Can ÇAKMAKCI *Bülent Ecevit ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Cengiz KARATAŞ *Yıldırım Bayezıt ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Ergun ACAR *Sinop ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Gürkan Fırat SAYLAN *Giresun ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Hikmet YILMAZ *Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi İclal GÖKKUŞ *Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN *Trakya ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Mustafa TATÇI *Gazi ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Olga PIŞNÖHA *Taras Shevchenko Uluslararası Üniversitesi/UkraynaDr. Öğretim Üyesi Galina Mutaf *Komrat Devlet Üniversitesi Gagavuz Filolojisi Ana Bilim DalıYrd. Doç. Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ *Kıbrıs İlim Üniversitesi / KKTCDr. Maria Alexandrovna Karabet *Komrat Devlet Üniversitesi Ekonomi FakültesiDr. Merve ŞEPİTCİ SARIBAŞDr. Murat KARATAŞ *Abdullah Gül ÜniversitesiDr. Murat SARIBAŞ *Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDr. Petri Paşalı * Komrat Devlet ÜniversitesiDr. Pınar ÇAKIR *İstanbul Üniversitesi TÖMERÖğretim Üyesi Kyurkchu Vitaliy İvanoviç* Komrat Devlet Üniversitesi Ekonomi FakültesiYazar/Tarihçi Stepan Bulgar 

Sempozyum Programı
Tam Metin Kitabı