2018 Yılı Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri

Ödül sahipleri IfWT Yönetim Kurulunca Türk Dünyasına hizmet eden akademisyenler tarafından belirlenmektedir

Deutschtürken Verband
(Vr.205808)
Institut für die Welt der Türken
Alman Türkleri Birliği
Türklerin Dünyası Enstitüsü Yönetim Kurulu değerlendirmesi sonucu


Sayın Prof. Dr. Fadıl HOCA (Vizyon Üniversitesi Rektörü-Makedonya) "TÜRK DÜNYASI HİZMET ÖDÜLÜ" verilmesine;

Sayın Prof. Blazo BOEV (Gotse Delçev Üniversitesi Rektörü-Makedonya) "TÜRK DÜNYASI HİZMET ÖDÜLÜ" verilmesine;

Sayın Prof. Dr. Nuri GÖMLEKSİZ (Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi-Türkiye) "TÜRK DÜNYASI HİZMET ÖDÜLÜ" verilmesine;

Sayın Prof. Dr. Osman KUNDURACI (Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi-Türkiye) "TÜRK DÜNYASI HİZMET ÖDÜLÜ" verilmesine;

Sayın Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU (Kırım Tatar Millî Meclisi Kurucu Başkanı-Kırım) "TÜRK DÜNYASI HİZMET ÖDÜLÜ" verilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.