I. Uluslararası İskitler ve Alp Er Tunga Sempozyumu tam metin kitabı yayımlandı.(15.06.2022)