VI. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu bildiri özetleri kitabı yayımlandı.(15.06.2022)