Dergimiz MLA'da taranmaya başladı. (15 Nisan 2021)


Enstitümüzün (Institut für die Welt der Türken) yayın organı Zeitschrift für die Welt der Türken [ZfWT] (http://dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT) Dil, dilbilim, edebiyat, folklor, film ve ilgili alanların dünya çapında en önemli indekslerinden MLA'da taranmaya başlamıştır.